Candle Happy Birthday
Buchstabenkerzen-Set 8 cm "Happy Birthday"
Made in Germany