Helga's Topp Musike--18 Titel
Wo is mein Jeld, Jetzt kommt mein Suesser, 100 x Berlin, Een kleenet Menschenkind, U-Bahn Beat,
Berlin,meine Liebe, Frech wie Rotz, Berlin, 'N Sechser im Lotto u.v.a