Jeden Tag Bread dumpling 6 dumplings in cooking bags
Jeden Tag Semmelknoedel 6 Knoedel in Kochbeuteln
200g
Product of Germany